Vi är glada och stolta över att vår VD och ledare är nominerad till Årets chef 2019!

Anna Jonsson grundade DJV Consulting AB år 2014 och har sedan dess varit VD och ledare tillsammans med ett fantastiskt team, som vuxit från 2 personer 2015 till 21 personer 2018. Med de utmaningar och möjligheter som det inneburit att bygga ett konsultbolag från grunden har hon alltid värnat om medarbetarnas bästa och deras bidrag till att forma företaget.

DJV är ett konsultbolag med stark tillväxt och fokus på att växa under kommande år. Vi erbjuder en helhet inom IT och är verksamma i de flesta branscher på marknaden. Sedan starten 2014 har omsättningen ökat från år till år med närmast det dubbla per år. Omsättningen år 2017 landade på ca 16 MSEK och i år ser omsättningen ut att landa på ca 30 MSEK.  År 2020 ska DJV omsätta 67 MSEK och fortsatt ha ett starkt team med ledare som vill göra skillnad!

En stor bidragande orsak till våra framgångar ligger i medvetna val från start att bygga ett lätt, kostnadseffektivt och digitalt företag. Vår innovationskraft är stor och kommer naturligt, som exempel kan nämnas att vi är 100 % digitala sedan ett halvår tillbaka och att vi använder AI inom våra sälj- och inköpsprocesser internt.

Filosofin och DJV andan grundar sig i värdegrunden: smart, stolt & glädje. Vi arbetar som konsulter för att det känns meningsfullt och för att vi brinner för att dela med oss av vår kunskap i syfte att hjälpa våra kunder med deras utmaningar och förändringsarbete.

Vi passade på att ställa lite frågor till Anna om hennes chefskap och hur hon ser på framtiden.

Hur känns det att vara nominerad?

– Overkligt! Jag är redan en vinnare, med det team och de kollegor jag har förmånen att arbeta med så är det jag som dragit högsta vinsten på lotto!

Hur ser du på ditt ledarskap?

– Min filosofi är att om du arbetar med saker som gör dig lycklig och glad, då gör du sannolikt också ett bra jobb. Personligen älskar jag att arbeta med människor och att utveckla arbetssätt, företag och ifrågasätta gamla uppfattningar om hur en ledare ska vara och inte. Förhoppningsvis återspeglas det i mitt ledarskap som en glad, stöttande och motiverande ledare som uppmuntrar till att mina kollegor och medarbetare gör samma sak, dvs utvecklar sig själva, vårt företag och ifrågasätter satta normer och förutfattade meningar.

Varför tror du att medarbetarna väljer DJV före andra arbetsgivare?

– Delaktighet och vår agila miljö samt närheten till företagets ledare. Vi har korta kontaktvägar och mycket värme och teamkänsla. Våra medarbetare är intresserade av sin egna personliga utveckling, vilket går som en röd tråd genom DJV. Vi varvar vanliga teammöten och konferenser med rena pass där vi arbetar med vår egna utveckling på ett personligt plan. Och viktigast av allt – vi har roligt på jobbet!

Vad har varit viktigt för dig när du byggt upp DJVs kultur och värderingar?

– Allas bidrag till det gemensamma resultatet. Navet i DJV (Du.Jag.Vi) är VI:et som en helhet. Det är utifrån VI:et vi skapar vår gemensamma plattform för att mötas, utvecklas och umgås. Vi har mellan 1-2 konferenser per år där vi tillsammans bl a arbetar fram våra verksamhetsplaner, säljplaner, vad som är kritiskt för oss att prioritera för företagets bästa framåt samt hur vår gemensamma event- och möteskalender ska se ut och fyllas med innehåll. Viktigast för mig och DJV är att alla som arbetar hos oss, oavsett roll, kan påverka företagets arbetssätt, planer, visioner och mål. Ett kul exempel på ovan är när vår praktikant, numera anställd ansvarig säljare, hade synpunkter på hur vår affärsidé kunde bli tydligare. Efter en snabb omröstning i grupp på ett teammöte beslutades det att affärsidén skulle uppdateras enligt den input som vår dåvarande praktikant gav.

Vad tror du att dina medarbetare säger om dig som chef?

– Jag hoppas att de ser mig som en intresserad, glad och engagerad chef.

Har du haft motgångar som ledare?

– Flera! De flesta motgångar har jag dock varit bra på att vända till medgång, även om det kan ta på kraften och orken ibland att prioritera just de erfarenheterna. Jag har tidigt fått lära mig att det är genom dina misstag du växer som människa. Det försöker jag ta med mig i allt jag gör och tar mig för. Det gör det också enklare att erkänna när misstagen är dina egna.

Slutligen, har du något annat som du vill dela med dig av?

– Ha kul och dela med dig av dina erfarenheter. Våga ta för dig och nätverka! Det värsta som kan hända är att du får en ny bekantskap 🙂


Vad är Årets chef?

Ett sätt att premiera Sveriges bästa chefer och ledare där pristagaren har/är:

  • dokumenterat bra erfarenhet som chef genom att ha haft linjechefsroller med någorlunda omfattning, gärna flera roller.
  • visat goda resultat i de verksamheter som hen har varit ansvarig för.
  • varit chef i både med- och motgång och visat prov på bredd som chef och ledare.
  • en bra ledare med goda referenser från chefer och underställda kring ledarskapet.
  • en förebild för andra genom att ha balans i livet. Detta handlar inte nödvändigtvis om att hen har familj och barn, utan en livsstil som tillåter mer än arbete. Detta ska gälla den nominerades egen tillvaro, men även det synsätt som hen presenterar för sina medarbetare.
  • en god ambassadör för Sveriges chefer och en förebild för nästa generations chefer.

Klicka här för att komma till Chef.se.