Kan vi säga farväl till Business as usual?

Uttrycket ”Business as usual” står (för de flesta av oss) för ett tillstånd av trygghet och säkerhet. Ett läge då vi för tillfället inte ser några större utmaningar utan kan jobba på som vi alltid har gjort. Vi känner oss lugna med att det vi gör funkar och att det skapar de resultat vi vill åstadkomma.

Idag kan vi troligen glömma BAU och i stället tala om TANC – ”Transformation as a natural condition”. I de flesta organisationer är förändring ett naturligt tillstånd. Oavsett vilken roll vi har i organisationen behöver vi förhålla oss till det och lära oss att hantera det. Vi behöver hitta trygghet och säkerhet i ständig förändring.

“Transformation as a natural condition”

Den digitala transformationen skapar nya möjligheter men också nya utmaningar. Teknikutvecklingen går i rasande fart och utmaningarna ligger i att få organisationen att hänga med. En organisation består av individer och för att nå de resultat vi vill nå med ett förändringsinitiativ – oavsett vilken rubrik förändringen har – så gäller det att få med sig varje enskild individ i förändringen.

monica-erlandsson“För att lyckas med digitala transformationer så behöver vi säkerställa att vi har rätt organisation och kompetens på plats, vi behöver ha hög kvalitet på den lösning som utvecklas och vi behöver säkerställa acceptansen hos människorna i organisationen.” Monica Erlandsson, Förändringsledare och konsult DJV Consulting AB

 

Resultatet av en förändringsprocess beror alltid på hur väl människorna i organisationen adapterar sig till nya roller, processer, arbetssätt och ny teknik. Det handlar om att på allvar respektera att människor förhåller sig till förändring på olika sätt och att aktivt jobba med att skapa medvetenhet och förståelse för varför en förändring är nödvändig. Om jag som individ inte förstår varför så kommer jag aldrig att köpa in på förändringen.

Vill du nå ända fram med din förändringsprocess, så säkra upp kompetens inom förändringsledning tidigt i processen.

Här kan du läsa mer och även få tips på hur du bäst får ut effekt av din förändring: DJV medverkar i www.VA.se, för att läsa artikeln på www.va.se – klicka här

Nyfiken på vad vi kan göra för dig och din organisation? Hör av dig till Anna Jonsson, så berättar vi gärna mer.