Med automatisering kan företagen frigöra resurser till viktigare ärenden

Bo har jobbat inom IT sedan 2011 som anställd men även som konsult, mestadels inom Telecom. Han började sin inriktning mot Nätverk 2013 och har [...]