VÅRT ERBJUDANDE

Idag lever vi i ett digitaliserat, automatiserat och integrerat samhälle. Den nya tekniken ställer krav på ett förnyat arbetssätt och därmed också ett behov att kunna bemöta förändringar. Därför arbetar fler och fler företag med agila modeller och förhållningssätt.

DJV Consulting erbjuder högkvalitativa tjänster som hjälper dig som kund att åstadkomma agil transformation.

AGIL TRANSFORMATION

Oavsett i vilken fas din organisation befinner sig i kan DJV hjälpa dig att uppnå era mål! Vi erbjuder tjänster för att skala upp en organisation enligt agila principer.

För DJV handlar agil transformation om förändringsresan när ett företag byter från en klassisk leveransmodell till att arbeta agilt. En övergång till en agil leveransmodell innebär för DJV att en omorganisation behövs (agil skalning) och att befintliga processer uppdateras för att bli så effektiva som möjligt.

SCRUM är en agil metodik ursprungligen för utvecklingen av mjukvara men DJV anser att denna metodik går att applicera på all typ av produktutveckling. I scrum sker leveransen iterativt i så kallade sprintar. Scrum fokuserar på individerna, att arbeta tätt tillsammans ger teamet möjlighet till effektiva leveranser. Scrum förespråkar att teamet själva måste ta ansvar och samverka för att uppnå ett gemensamt mål.
Product Management för DJV handlar om att säkerställa att de investeringar som görs i produktens livscykel hela tiden ger maximalt värde tillbaka (ROI). Detta görs genom att har god kännedom om produktens funktionalitet och vad kunderna dels vill ha “imorgon” men även förväntar sig “idag”. Detta är en viktig men komplex funktion inom en organisation. Beroende på marknadsstrategier, kundens behov och affärsplaner bestäms vad som ska göras och i vilken prioritetsordning för att lönsamheten hela tiden skall vara god.
I dagens företag är krav någonting som hela tiden ändras och test något som bör utföras löpande på olika nivåer under en produkts utveckling. DJV arbetar med kvalitetssäkring och använder agil metodik i krav och testområdet anpassat efter kund och förutsättningar. För oss är nyttan i fokus och samarbetet som tar oss dit.

VARFÖR VÄLJER VÅRA KUNDER DJV?

Våra konsulter har gedigna kunskaper och certifieringar inom sina områden. De är innovativa och letar alltid efter nya smarta lösningar som kunden kan se värdet av och deras kunder i sin tur kan känna nytta av att använda.

Vi arbetar på ett resultatorienterat, inspirerande och utvecklande sätt.

Att välja en konsult i projektledarrollen kan ses som en fördel. Konsulten är till exempel oftast fri från rutinartade arbetsuppgifter som en anställd skall utföra, därmed kan projektledaren fokusera helt och hållet på det som kunden betalar för – nämligen att driva projekt i mål.

På DJV Consulting är vi flexibla och okomplicerade. Det betyder att vi snabbt kommer igång med arbetet och att vi inte har några problem att effektivt anpassa oss till eventuella förändringar då nya behov uppstår och de ursprungliga förutsättningarna förändras.