DJV PROJECT MANAGEMENT OFFICE

I princip alla organisationer och verksamheter har idag ett behov att effektivt kunna leverera projekt samt ha bra kontroll på statusen i verksamheten för att affärsnytta skall uppstå. Genom beprövade metoder och flexibla lösningar hjälper vi på DJV Consulting våra kunder att realisera sina projekt samt sitt förändrings- och förbättringsarbete. Vi säkerställer att identifierade förbättringar uppnås i alla led i kundens organisation. Vi på DJV Consulting är tillgängliga för de företag som antingen vill bygga upp sin projektfunktion från början, eller vidareutveckla ett befintligt projektkontor.

KOMPETENS

DJV Consulting har mångårig erfarenhet av olika typer av projekt: digitalt förändringsarbete, implementering av komplexa IT-lösningar och integrationsprojekt är bara några exempel på projekttyper vi kan utföra.

På DJV Consulting är vi måna om att våra konsulttjänster utförs utan att göra avkall på kundens krav på kvalitet. Därför är vi certifierade inom projektledning.

DJV Consulting erbjuder coachning som bygger upp en genuin Du-Jag-Vi-känsla vilket leder till att hela projektgruppen fokuserar mot samma mål.

Projektledarna på DJV Consulting arbetar inte bara med att hela tiden förbättra vår egen metod och modell för projektledning som vi kallar VårProjektModell. Vi finns även ute hos våra kunder och driver olika sorts projekt.

Alla projektledare är certifierade. Det finns stor erfarenhet av att vara ansvarig för både klassiska projekt där man arbetar mer enligt den så kallade vattenfallsmetoden och för agila projekt som exempelvis Scrum.

Gör en snabb utvärdering av ditt företags projektmognad: Klicka här! 

Vill du veta mera om så kontakta oss på hej@djv.se

DJV har en fungerande projektmodell som vi gärna delar med oss av till våra kunder.
Vi vet vad vi gör, vi har en modell för att förmedla det.

Varför skall man ha en projektmodell?

Att komma igång med ett projekt när en modell är på plats underlättar. Du har på en gång alla checklistor, mallar, beslutspunkter etc.

  • En projektmodell är ett ramverk som hjälper en organisation att driva projekt.
  • En projektmodell ger ett gemensamt arbetssätt.
  • Språk, projektkultur, best practise.
  • En projektmodell ger effektivare styrning av projekt.
  • Ger en tydlig struktur för projektarbetet.

Definition och syfte

DJV:s projektmodell för att framgångsrikt kunna styra och utföra projekt.

 

VARFÖR VÄLJER VÅRA KUNDER DJV?

Våra konsulter har gedigna kunskaper och certifieringar inom sina områden. De är innovativa och letar alltid efter nya smarta lösningar som kunden kan se värdet av och deras kunder i sin tur kan känna nytta av att använda.

Vi arbetar på ett resultatorienterat, inspirerande och utvecklande sätt.

Att välja en konsult i projektledarrollen kan ses som en fördel. Konsulten är till exempel oftast fri från rutinartade arbetsuppgifter som en anställd skall utföra, därmed kan projektledaren fokusera helt och hållet på det som kunden betalar för – nämligen att driva projekt i mål.

På DJV Consulting är vi flexibla och okomplicerade. Det betyder att vi snabbt kommer igång med arbetet och att vi inte har några problem att effektivt anpassa oss till eventuella förändringar då nya behov uppstår och de ursprungliga förutsättningarna förändras.