Välkommen till DJV och ett interaktivt seminarium om övergången till tvärfunktionella team! Neobanken P.F.C. gick under hösten 2019 över från traditionella team, med back-end, front-end, design och produktledning separerade från varandra, till tvärfunktionella team med alla funktioner representerade i varje team.

Denna frukostföreläsning tar upp förberedelserna, genomförandet och resultatet av övergången.

Med ett agilt arbetssätt utlovas kortare ledtider, högre produktivitet och en bättre produkt, bara för att nämna några saker. Tvärfunktionella team framhålls ofta som en av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå dessa fördelar. Ända tvekar många företag inför omställningen.

Hör Kevin Albrecht, CTO pa P.F.C, berätta om sina erfarenheter och passa på att få svar på dina egna frågor om tvärfunktionella team!

Talare:
Kevin Albrecht är CTO pa P.F.C, Personal Finance Company – en snabbväxande start-up som beslutat sig för att bygga framtidens bank. Han har lång erfarenhet som utvecklare, produktchef, teamledare och CTO pa företag som Netlight Consulting, Rikskortet och Klarna.

Seminariet genomförs på engelska.

Datum: 2020-02-04 (tisdag v.6)

Tid: Frukost från kl. 8:00. Föreläsning 8:30-9:30, tid för frågor fram till kl. 10:00.

Plats: Vasagatan 7, Stockholm

Pris: Gratis (ev. avanmälan måste göras senast 24 timmar innan föreläsningens början. Utebliven eller sen avanmälan debiteras med 250 kr.)

Anmäl dig här

Breakfast seminar on cross-functional teams

Welcome to DJV and an interactive seminar on the transition to cross-functional teams! The neobank P.F.C. transitioned from traditional teams, with separate back-end, front-end, design and product management, to cross-functional teams with all these functions represented in each team.

This breakfast seminar deals with the preparations, execution, and results of this transition.

The Agile way of working promises shorter lead times, higher productivity and a better product, just to name a few benefits. Cross-functional teams are often considered one of the most important factors to realize these benefits. Yet many organizations hesitate.

Hear P.F.C. CTO Kevin Albrecht share his experiences, and take the chance to get answers to your questions about cross-functional teams!

Speaker:
Kevin Albrecht is the CTO of P.F.C, Personal Finance Company, a fast-growing start-up that’s building the future of banking. He has a long experience from software engineering, product management, team leadership, and CTO, and has previously worked at Netlight Consulting, Rikskortet, and Klarna.

This seminar will be held in English.

Date: 2020-02-04 (Tuesday week 6)

Time: Breakfast from 8:00. Seminar from 8:30 to 9:30, with time for follow-up questions until 10:00.

Location: Vasagatan 7, Stockholm

Price: Free (SEK 250 fee will be charged for no-shows and cancellations later than 24 hours before the seminar begins)

Registrate here

Anmälan/Registration

@djvconsulting på instagram

Hör gärna av dig!