I samband med den internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma vår fantastiska VD och grundare Anna Jonsson. Anna grundade DJV Consulting i april 2014 efter flera års erfarenhet av i IT-branschen i roller som projektledare, konsultchef och senior konsult. Annas vision om ett ledarskap som bygger på medarbetarens välmående och inkluderande i mål och strategier har lett till ett blomstrande konsultbolag med idag 21 stycken anställda. Möt henne i ett samtal kring entreprenörskap, inre drivkrafter och förändringsarbete.

Vad betyder kvinnligt entreprenörskap för dig?

Jag har varit omgiven av kvinnliga företagare och starka kvinnor under nästan hela min uppväxt. Mina föräldrar och syster är egenföretagare och det har såklart präglat mig under min uppväxt. Jag har även nära vänner som antingen driver eget bolag eller ingår i ett partnerskap i egen regi. Så, jag har många starka och kloka kvinnor runtomkring mig som stöttar, uppmuntrar och tröstar i de lägen jag behöver. Likaså gör jag det för dem. Det tror jag är viktigt, att du har ett stödsystem runtomkring dig som entreprenör och företagare där du kan bolla framgångar, motgångar, idéer och tankar med likasinnade, och kanske mer eller mindre erfarna. För mig är kvinnligt entreprenörskap modernt, framåtlutat och symboliserar styrka och kraft. Det kvinnliga står för mycket värme, omtanke och tydlighet.

Jag tror på blandade företag och blandade grupper, där fler kvinnor, män och det tredje könets perspektiv tas in och ges utrymme.

Har du haft några förebilder som varit viktiga för dig i ditt bolagsbyggande?

Jag har haft flera olika förebilder genom åren och det jag märker är att mina förebilder ändras i takt med att jag själv utvecklas och lär mig nya saker. Gemensamt för de förebilder jag har haft, och de jag har idag, är att alla har egenskaper som jag inte vill ta efter. Man kan säga att dessa personer fungerar som bakvända exempel på vilken typ av person, ledare och entreprenör jag vill vara. Jag strävar efter att utvecklas i deras motsatta riktning, och att utvecklas till en ledare med egenskaper som dessa personer saknar. En förebild som jag däremot vill ta efter är min dotter på 4 år, som har mycket skinn på näsan, en stark vilja, hög integritet, empati för djur och natur och bara ser möjligheter i varje dag.

Vilka är dina viktigaste drivkrafter i ditt entreprenörskap?

Att ha roligt och att göra saker enklare och bättre! Det innebär inte att det alltid måste vara storskaligt eller ske i stora volymer. Jag älskar att utveckla människor och att känna känslan av att bidra till en bättre omvärld. På DJV har vi exempelvis en väl utarbetad CSR strategi, som är närvarande i vårt dagliga arbete likväl som den personliga utvecklingen hos våra medarbetare.

Hur ser du på den kvinnliga närvaron i IT branschen?

Den kan absolut bli bättre! Min upplevelse är att IT fortfarande är en väldigt mansdominerande bransch samt att det inom olika delar av branschen finns en hårdare jargong, som jag inte tror gynnar rekryteringen av kvinnor. Det som är roligt att se är att det har skett en förändring i chefsleden de senaste fem åren. Fler och fler kvinnor sitter på höga chefspositioner och är i större utsträckning en del av företagens styrelser. Den trenden hoppas jag fortsätter. Jag tror på blandade företag och blandade grupper, där fler kvinnor, män och det tredje könets perspektiv tas in och ges utrymme. Min tro är att desto fler perspektiv som tas i beaktning i företagsledningen – desto bättre arbetsklimat.

På DJV uppmuntrar vi till att vara olika och främjar en tillåtande miljö där vi låter anställda och kollegor göra sina egna val.

Vad är nyckeln till att uppmuntra kvinnligt företagande?

Släpp stigmat kring att mannen inte kan vara den stöttande parten i karriärresan. Jag tycker att vi som samhälle blir bättre på att ge män utrymme att ta större ansvar för hus och hem än tidigare, men jag kan se att fördomarna lever kvar. Ögonbrynen höjs och frågorna är fortfarande många när en man väljer att stanna hemma med barnen före att göra en egen karriär. Likaså möts kvinnan av fördomar och frågor när hon väljer att göra karriär och satsa på företagande före att ta ansvar för hus och hem. Jag tror att örändringen framförallt sker i fikarummet och inte i politikernas familjepolitik. Vi som chefer och ledare har ett stort ansvar att förmedla den kulturen på våra arbetsplatser.

Vilka är dina bäst råd till den som vill ta sig framåt i branschen?

  • Skaffa dig en mentor, coach eller ett bollplank. Hitta någon som kan hjälpa dig att bygga ditt nätverk och någon att utbyta erfarenheter med
  • Välj din chef och dina kollegor med omsorg
  • Omge dig av vänner och familj som stöttar och tror på dig
  • Tro på din idé och din plan, oavsett motstånd
  • Håll i och ha tålamod. Framgång kommer inte över en natt
  • Våga visa dig sårbar och be om hjälp!
  • Nätverka

Vad betyder frågan om jämställdhet för dig i kontexten av entreprenörskap, bolagsbyggande och ledarskap? 

Jämställdhet handlar om rättvisa där jag menar att alla ska ha lika rättigheter i samhället i stort, och givetvis även på arbetsplatsen. Jag är enormt tacksam för de kvinnor som gått före mig och gjort det möjligt för mig att se på jämställdhet som en rättighet i min och andras vardag. För mig innebär ett gott och jämställt ledarskap att se bakom individens första lager, och fokusera på vilken utveckling individen vill göra i sitt yrkesliv, vilka kompetenser individen har och vilka personliga egenskaper som finns. På DJV har alla lika möjligheter till utveckling, att göra en intern karriär samt ha en röst i de beslut vi tar.

På DJV uppmuntrar vi till att vara olika och främjar en tillåtande miljö där vi låter anställda och kollegor göra sina egna val. Vi som chefer och ledare försöker leda med goda exempel och leva efter våra värderingar – smart, stolt och glädje. Vi värnar mycket om vår kultur som uppmuntrar till att vara och tycka olika, vilket jag tror främjar jämställdhet och en känsla av värme och rättvisa, värden som är väldigt viktiga på vår arbetsplats. Givetvis har vi även traditionella verktyg och riktlinjer som exempelvis en Mångfald- och Jämställdhetspolicy som vi arbetar efter, och vår ledningsgrupp består av 50 % kvinnor och 50 % män.