AFFÄRSIDÉ.

DJV erbjuder konsulttjänster inom IT och verksamhetsutveckling till så marknadsmässiga priser som möjligt – utan att göra avkall på kundens kvalitet eller konsultens kompetens- och löneutveckling.

FILOSOFI.

 Vi vill att alla som kommer i kontakt med eller påverkas av vårt företag ska lämna oss med en känsla av gemenskap ♥

VISION.

Keep it simple!

Vi gör det enkelt för företag att fokusera på och utveckla sin kärnverksamhet.

MISSION.

Genom beprövade metoder och flexibla lösningar hjälper vi våra kunder att realisera sina projekt, sitt förändrings- och förbättringsarbete samt säkerställer att identifierade nyttor uppnås i alla led i organisationen.

HISTORIA.

1987 startade IJ Konsult – ett konsultbolag med tjänster inom organisationsutveckling, ledarskap, krishantering konflikt-/problemlösningar, stresshantering och personlig utveckling för enskilda personer och grupper.

2014 slöts cirkeln då DJV Consulting bildades, som ett komplement till DJV Information och Kommunikation, med fokus på IT-nära konsulttjänster och ledarskap.

1997 togs företagsnamnet DJV Information & Kommunikation. Detta för att tydliggöra att vi arbetar med den mänskliga kommunikationen, som vi ser som ett viktigt komplement till den tekniska – och som då som nu utvecklades med en hastighet som den mänskliga inte alltid hängde med i.

DJV är branschoberoende och arbetar i syfte att skapa bästa möjliga lösningar för såväl människa som teknik.

OMTANKE 

DU, JAG, VI – handlar om att vara SMART, STOLT och att sprida GLÄDJE. Vi arbetar aktivt med vår CSR policy och strategi för att säkra att vi får bäst spridning av vår omtanke.

DJV är stolta sponsorer till: