Spelar det någon roll om du är en bra eller mindre bra säljare, alla kan väl sälja och en affär är väl en affär. Eller?

Det finns en uppsjö av olika modeller och strategier för att lyckas med sin försäljning.
Affärsmannaskap, marknadsföring, komplex försäljning, affärsekonomi och projektledning är några områden det går att utbilda sig i för att öka chanserna som säljare att bli bra i försäljning.

Det finns ett par punkter som alltid återkommer när det kommer till skillnaden i bra eller en mindre bra säljare. Vi listar de viktigaste punkterna som du bör ta till dig i ditt säljarbete.

Lyssna och var genuint intresserad  

Säljare tenderar att gilla sina egna röster och glömma att lyssna på kund. Som en krokodil med stor mun och små öron, kan säljaren missa kundens faktiska behov. Om du lyssnar och är genuint intresserad av vad din kund har och säga, kan du grunda ditt svar på vad kunden har sagt.

Genom att lyssna kan du skräddarsy ett erbjudande som passar din kund och sannolikt ökar dina chanser till en vunnen kund och affär.

”Säljare är som fallskärmar, det är som bäst när de utvecklas”– Eric Thyrell, föreläsare & inspiratör

Var lyhörd

Att konstant försöka förbättras är en nyckel för att lyckas. Vad kan du göra bättre i nästa gång du är på säljmöte. Kanske genom att ställa mer öppna frågor skulle bidra till ett snabbare avslut och lyckad affär.

Analysera även de affärer som gått exakt som planerat. Vad var det då som gjorde att affären blev så lyckad och vad kan du ta med dig till nästa för att upprepa framgången. Vad gjorde kunden nöjd?

Förarbete

Förarbete är starkt förknippat med projekt och ett projekts resultat. Utan bra förarbete blir projekt inte lika effektiva och risken för missbedömningar ökar. Ett bra förarbete grundar för ett gott slutresultat.

För att öka chanserna till lönsamma affärer bör samma strategiska förarbete finnas i försäljningsarbetet så som i ett projekt.

Anpassa

För att kunna anpassa ditt budskap behöver du grundläggande information om företaget och personen du vill sälja till. Information som du bör ta reda på är vad din motparts vision och mål är, vilka utmaningar de står inför, vad deras kunder tycker och vad deras konkurrenter gör. Använd informationen för att bygga ett samtalsämne och lyssna sedan efter kundens behov.

Behöver du hjälp med att utveckla din försäljning till att bli lyckad? Kontakta oss så ser vi till att hjälpa dig.